Vergoedingen

Kinderoefentherapie (1 tot 18 jaar) en babyfysiotherapie (0 tot 1 jaar) zijn een specialismes binnen de fysiotherapie en oefentherapie Mensendieck. Voor kinderoefentherapie en babyfysiotherapie worden maximaal 18 behandelingen vergoed vanuit het basispakket. Bent u ook aanvullende verzekerd? Dan worden er extra behandelingen vergoed voor kinderoefentherapie en babyfysiotherapie. Het aantal extra vergoedingen bovenop de behandelingen die vergoed worden vanuit het basispakket is afhankelijk van het door u afgesloten aanvullende pakket.

Indien er sprake is van een chronische indicatie dan worden alle behandelingen vergoed vanuit het basispakket. De kinderoefentherapeut en babyfysiotherapeut hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

De behandelingen worden rechtstreeks ingediend bij uw ziektekostenverzekeraar. Raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar voor meer informatie.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden podotherapie vanuit de aanvullende verzekering.

De kosten voor steunzolen bestaan bij een podotherapeut uit meerdere delen. Behalve de steunzolen zelf brengt de podotherapeut ook het voetonderzoek en meestal ook een nazorgtraject in rekening.

De vergoeding door uw zorgverzekeraar is daarom meestal opgesplitst in therapie/consulten en hulpmiddelen.

Terugbetaling van de kosten voor steunzolen vindt uitsluitend plaats vanuit uw aanvullende verzekering. De kosten van podotherapie gaan niet ten koste van uw eigen risico.

Controleer uw polis of vraag uw zorgverzekeraar vooraf naar de eventuele vergoedingen voor podotherapie.

Vanaf 1 januari 2012 kan u (ouder) ons direct inschakelen, er is geen verwijzing van de arts nodig. (met uitzondering van de zorgverzekering CZ, Delta Lloyd, Ohra). Wij zijn dan verplicht eerst een screeningslijst met u door te nemen. U kunt in plaats hiervan ook een verwijzing bij de huisarts halen, want dan is screening niet meer noodzakelijk.

De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar 10 uur (kinder) ergotherapie. In de aanvullende verzekering is het mogelijk, afhankelijk van de zorgverzekeraar, meer uren vergoed te krijgen.

Als uw kind een ‘onderwijsarrangement’ heeft kunnen we eveneens vanuit dit budget op school behandelen of adviseren. Bij een persoongebonden budget – PGB is het mogelijk thuis (of op school) te behandelen.

Logopedie wordt vanuit het basispakket volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Bij de verzekeraars die deze mogelijkheid niet bieden, sturen wij u de rekening toe en verzoeken wij u om deze rekening in eerste instantie zelf aan ons te betalen. Daarna kunt u die zelf indienen bij uw verzekeraar.

Voor kinderen tot 18 jaar worden 3 uur begeleiding vergoed vanuit de basisverzekering. Bij de meeste zorgverzekeraars is het mogelijk vanuit het aanvullende pakket extra uren vergoed te krijgen. Dit is afhankelijk van het door u afgesloten pakket. Raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar voor meer informatie.

Voor behandeling van uw kind is een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts nodig. Dit is vanuit de zorgverzekering verplicht. In de verwijsbrief dient te worden aangegeven dat uw kind wordt verwezen voor specialistische GGZ (SGGZ). Daarnaast dient de verwijsbrief een korte omschrijving van de klachten te bevatten en de reden van aanmelding met datum en handtekening van de arts. Hierna worden de kosten volledig vergoed.

De kosten voor een consult van 45 minuten zijn 80 euro.
Osteopathie wordt vergoed via de aanvullende verzekering. Dit is gedeeltelijk of volledig. Raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar voor meer informatie. Na afloop van de behandeling kunt u direct afrekenen. Dit kan contant of via pin.

De kinderosteopaat staat geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

De kosten voor chiropractie bedragen:
1e consult: 90 euro
Behandeling 1x per week 90 euro
Behandeling 2x per week of meer 45 euro
Soms kunnen de kosten gedeeltelijk vergoed worden door uw ziektekostenverzekeraar. Raadpleeg voor meer informatie uw zorgverzekeraar.

Let op!

Een niet nagekomen afspraak of een ingeplande afspraak die niet 24 uur van te voren zijn geannuleerd kunnen door uw therapeut in rekening gebracht worden. Deze kosten u niet verhalen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Contactinformatie

Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
Bijlmerdreef 494 A-B
1102 AC Amsterdam Zuidoost

Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
Krugerstraat 7d
1091 LB Amsterdam

Contactformulier