Vergoedingen

Kinderoefentherapie (1 tot 18 jaar) en babyfysiotherapie (0 tot 1 jaar) zijn een specialismes binnen de fysiotherapie en oefentherapie Mensendieck. Voor kinderoefentherapie en babyfysiotherapie worden maximaal 18 behandelingen vergoed vanuit het basispakket. Bent u ook aanvullende verzekerd? Dan worden er extra behandelingen vergoed voor kinderoefentherapie en babyfysiotherapie. Het aantal extra vergoedingen bovenop de behandelingen die vergoed worden vanuit het basispakket is afhankelijk van het door u afgesloten aanvullende pakket.

Indien er sprake is van een chronische indicatie dan worden alle behandelingen vergoed vanuit het basispakket. De kinderoefentherapeut en babyfysiotherapeut hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

De behandelingen worden rechtstreeks ingediend bij uw ziektekostenverzekeraar. Raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar voor meer informatie.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden podotherapie vanuit de aanvullende verzekering.

De kosten voor steunzolen bestaan bij een podotherapeut uit meerdere delen. Behalve de steunzolen zelf brengt de podotherapeut ook het voetonderzoek en meestal ook een nazorgtraject in rekening.

De vergoeding door uw zorgverzekeraar is daarom meestal opgesplitst in therapie/consulten en hulpmiddelen.

Terugbetaling van de kosten voor steunzolen vindt uitsluitend plaats vanuit uw aanvullende verzekering. De kosten van podotherapie gaan niet ten koste van uw eigen risico.

Controleer uw polis of vraag uw zorgverzekeraar vooraf naar de eventuele vergoedingen voor podotherapie.

Vanaf 1 januari 2012 kan u (ouder) ons direct inschakelen, er is geen verwijzing van de arts nodig. (met uitzondering van de zorgverzekering CZ, Delta Lloyd, Ohra). Wij zijn dan verplicht eerst een screeningslijst met u door te nemen. U kunt in plaats hiervan ook een verwijzing bij de huisarts halen, want dan is screening niet meer noodzakelijk.

De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar 10 uur (kinder) ergotherapie. In de aanvullende verzekering is het mogelijk, afhankelijk van de zorgverzekeraar, meer uren vergoed te krijgen.

Als uw kind een ‘onderwijsarrangement’ heeft kunnen we eveneens vanuit dit budget op school behandelen of adviseren. Bij een persoongebonden budget – PGB is het mogelijk thuis (of op school) te behandelen.

Logopedie wordt vanuit het basispakket volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Bij de verzekeraars die deze mogelijkheid niet bieden, sturen wij u de rekening toe en verzoeken wij u om deze rekening in eerste instantie zelf aan ons te betalen. Daarna kunt u die zelf indienen bij uw verzekeraar.

Kosten dietist
De kosten voor consulten bij de dietist worden geheel of gedeeltelijk vergoed door je verzekering. Hieronder lees je hoe het zit met de huidige voorwaarden voor vergoeding én de kosten wanneer je zelf betaalt.

Vergoeding dietist door verzekering 2019
In 2019 zit de vergoeding voor begeleiding door een dietist in het basispakket. Drie uur per kalenderjaar wordt vanuit het basispakket vergoed. Het is hierbij belangrijk dat de reden van het bezoek aan de dietist een medische achtergrond heeft en/ of dat je een verwijzing van je huisarts hebt. Veel zorgverzekeraars vergoeden de dietist daarnaast nog vanuit hun aanvullende pakketten. Kijk hier voor een overzicht van de aanvullende verzekeringen.

Eigen risico
De vergoeding uit het basispakket komt ten laste van je eigen risico als je in dit jaar geen andere medische kosten gemaakt hebt. Bij kinderen tot en met 18 jaar en bij vergoeding vanuit zorgketens geldt géén eigen risico.

Vergoeding dietist ketenzorg bij CVRM, COPD en diabetes
Voor mensen met CVRM, diabetes en COPD is er vanuit de zorgverzekeraars een regeling, genaamd 'ketenzorg'. Is er sprake van CVRM, diabetes of COPD, vraag dan de huisarts voor een verwijzing naar de dietist binnen de ketenzorg. De kosten voor dieetadvies worden dan vergoed vanuit het basispakket en je eigen risico wordt niet aangesproken. Bel ons gerust als hierover vragen zijn.

Tarieven wanneer je zelf betaalt
Intake: €105​
Consult (55 - 60 minuten)
Individueel dieetvoorschrift (25 - 30 minuten)
Vervolgconsult (25 - 30 min): € 35
E-mail of telefonisch consult (25 - 30 min): € 35
Kort telefonisch consult (10 - 15 min): € 17,50
Toeslag huisbezoek: € 29,50

Betaling gaat per factuur.

Individueel dieetvoorschrift
De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek. Naast het gesprek analyseert de dietist de voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens én stelt een persoonlijk dieetadvies op. Deze werkzaamheden vallen onder het individueel dieetvoorschrift, de client hoeft hierbij niet aanwezig te zijn.

No Show
Als je niet kunt komen op de afspraak bel of mail ons óf wijzig je afspraak zelf in de online-agenda. Doe dit uiterlijk tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak, dan sturen we geen rekening. Ben je te laat met afzeggen? De kosten zijn in dat geval voor jou.

Verwijzing nodig?
Wij ontvangen graag een verwijsbrief van je (huis)arts. Maar je kunt met de meeste verzekeringen óók zonder verwijzing bij de dietisten van DieetPlaneet terecht. CZ/ Delta Lloyd/ OHRA en De Friesland verzekeringen stellen een verwijzing verplicht. Als we tijdens de screening bijkomende gezondheidsklachten signaleren, adviseren we je alsnog naar de huisarts te gaan.

Voor behandeling van uw kind is een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts nodig. Dit is vanuit de zorgverzekering verplicht. In de verwijsbrief dient te worden aangegeven dat uw kind wordt verwezen voor specialistische GGZ (SGGZ). Daarnaast dient de verwijsbrief een korte omschrijving van de klachten te bevatten en de reden van aanmelding met datum en handtekening van de arts. Hierna worden de kosten volledig vergoed.

De kosten voor een consult van 45 minuten zijn 80 euro.
Osteopathie wordt vergoed via de aanvullende verzekering. Dit is gedeeltelijk of volledig. Raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar voor meer informatie. Na afloop van de behandeling kunt u direct afrekenen. Dit kan contant of via pin.

De kinderosteopaat staat geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

De kosten voor chiropractie bedragen:
1e consult: 90 euro
Behandeling 1x per week 90 euro
Behandeling 2x per week of meer 45 euro
Soms kunnen de kosten gedeeltelijk vergoed worden door uw ziektekostenverzekeraar. Raadpleeg voor meer informatie uw zorgverzekeraar.

Let op!

Een niet nagekomen afspraak of een ingeplande afspraak die niet 24 uur van te voren zijn geannuleerd kunnen door uw therapeut in rekening gebracht worden. Deze kosten u niet verhalen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Contactinformatie

Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
Bijlmerdreef 494 A-B
1102 AC Amsterdam Zuidoost

Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
Krugerstraat 7d
1091 LB Amsterdam

Contactformulier