Wanneer kinderpsychotherapie en begeleiding

Het komt regelmatig voor dat ouders (of de huisarts) zich zorgen maken over het gedrag van het kind. Of dat ouders of misschien de school merken dat het kind niet lekker in zijn vel zit. Dan kan het van belang zijn om hulp van een kindertherapeut in te schakelen.

Kinderen en jongeren (3-20 jaar) met verschillende problemen kunnen terecht voor persoonlijke hulp. Een voorbeeld kan zijn hulp bij gedrags- of emotionele problemen. Klachten als angst, somberheid, onzekerheid, slecht concentreren of niet goed luisteren.

Ook problemen die zijn ontstaan na het meemaken van een traumatische gebeurtenis of bij echtscheidingsproblematiek. Verder kan er sprake zijn van ontwikkelingsproblemen. Symptomen kunnen mogelijk wijzen op ADHD, autisme of varianten als PDD-NOS, ADD en ODD. Daarnaast kunnen er lichamelijke klachten spelen als buikpijn of hoofdpijn.

Speltherapie

Kinderen kunnen moeilijk over gevoelens, zorgen en angsten praten. Ouders kunnen waarnemen dat er iets mis is met hun kind. Zij merken bijvoorbeeld op snel ruzie maken, teruggetrokken zijn of juist prikkelbaar gedrag. Ook slecht slapen en nachtmerries met veel huilen kan voorkomen.

Speltherapie wordt in het algemeen toegepast in de leeftijdscategorie van 3 tot 12 jaar. Als er iets vervelends is gebeurd kan een kind dit niet zomaar vertellen omdat het soms niet in staat is goed onder woorden te brengen. Speltherapie is de manier voor het kind om emoties en gevoelens te uiten en te verwerken. In de spelkamer mag er in alle vrijheid worden gespeeld en dit stimuleert de ontwikkeling van het kind. Voor een goed verloop van de therapie is er regelmatig contact met de ouders van het kind.

Aanmelding en vergoeding

We hebben contracten met alle zorgverzekeraars voor volledige vergoeding. Voor behandeling van uw kind is een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts nodig. Dit is vanuit de zorgverzekering verplicht. In de verwijsbrief dient te worden aangegeven dat uw kind wordt verwezen voor specialistische GGZ (SGGZ).

Daarnaast dient de verwijsbrief een korte omschrijving van de klachten te bevatten en reden van aanmelding met datum en handtekening van de arts.

Voor vragen kunt u mailen naar: info@paramedischkindenbeweegcentrum.nl

Contactinformatie

Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
Bijlmerdreef 494 A-B
1102 AC Amsterdam Zuidoost

Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
Krugerstraat 7d
1091 LB Amsterdam

Contactformulier