Wat is een diëtist?

Een diëtist is een deskundige op het gebied van voeding en alles wat daarmee te maken heeft. Wanneer je kind slecht eet, kan een diëtist je helpen hiermee om te gaan. Het kind wordt ook zelf betrokken bij de behandeling, en leert zo spelenderwijs wat gezond eten is. Is je kind te zwaar, een moeilijke eter of heeft hij of zij ondergewicht, dan kan de diëtist begeleiden bij het aanpassen van de voeding.

Gezonde voeding staat aan de basis van een goede gezondheid en goede groei van een kind. Dit is niet altijd even eenvoudig te bereiken. Er kunnen lichamelijke klachten zijn waardoor een kind te veel, te eenzijdig of juist te weinig eet. Ook de ruime keuze in voedingsmiddelen, al dan niet met een gezondheidsclaim, maakt het niet eenvoudig om als ouder de juiste voeding samen te stellen voor je kind. Ik besteed veel aandacht aan Eten met plezier, het omgaan met eten, leren proeven en leren keuzes te maken. Zo wordt voor elk kind, met of zonder dieet, eten een plezierige bezigheid.

Wanneer kan uw kind terecht bij een diëtist?

 • Ondergewicht/Depletie overgewicht
 • Gewichtsverlies
 • Darmklachten/ obstipatie
 • Prikkelbare Darm Syndroom
 • Voedings-en eetproblemen bij kinderen
 • Afbuigende groeicurve/groeiachterstand
 • Chronische obstipatie
 • Gastro-oesofageale reflux
 • Peuterdiarree
 • Prikkelbaar Darmsyndroom (PDS)/Irritable Bowel Syndrome (IBS)/Spastisch colon
 • Te hoog gewicht : overgewicht of obesitas
 • Voedingsproblematiek bij verstandelijke gehandicap
 • Voedings- en eetproblematiek algemeen
 • Wedstrijdsport

Vergoeding

Per kalenderjaar is de vergoeding voor dieetzorg 3 uur bij de diëtist uit de basisverzekering. Bij overschrijding van de 3 uur dieetzorg kan eventueel uit de aanvullende verzekering vergoedt worden. Daarna komt het bezoek aan de diëtist pas voor eigen rekening. De meeste zorgverzekeraars spreken een tarief af met uw diëtist. Dit tarief kan per zorgverzekeraar een kleine variatie geven. Mijn tarief zal deze vergoeding niet overschrijden. • Eerste consult (intake): € 58.00 •1e vervolgconsult: € 29.00 • Vervolg: € 14.50 per 15 min. • Niet nagekomen afspraken: gereserveerde tijd.

Contactinformatie

Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
Bijlmerdreef 494 A-B
1102 AC Amsterdam Zuidoost

Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
Krugerstraat 7d
1091 LB Amsterdam

Contactformulier