Huisreglement

1. Bij nog herstellen van ziekte (bijv. griep) is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend therapeut.

2. Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht.

3. Wanneer cliënt niet verschijnt op de gemaakte afspraak of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, heeft de therapeut het recht het no-show tarief in rekening te brengen. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.

4. Bij uw eerste bezoek dient u uw zorgpas en identiteitsbewijs mee te nemen

5. Cliënten dienen zelf hun polisvoorwaarden te bekijken in hoeverre zij zijn verzekerd voor de desbetreffende therapie en op hoeveel behandelingen zij recht hebben. De zorgverleners zijn hier niet verantwoordelijk voor.

6. Verandering in uw verzekering? Geef dat dan s.v.p. direct door.

7. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) De therapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling. De therapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang tijdens de behandeling. U als cliënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

8. De therapeut houdt een dossier bij over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

9. Indien u opmerkingen, ideeën, etc., heeft ter verbetering van de dienstverlening dan wordt dat zeer op prijs gesteld als u dit kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan doorgeven.

10. Hebt u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandeld therapeut of de vertrouwenspersoon. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het informatie en klachtenbureau gezondheidszorg (IKG) inschakelen.

11. U mag van uw therapeut een deskundige behandeling verwachten. De therapeuten nemen deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing.

Contactinformatie

Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
Bijlmerdreef 494 A-B
1102 AC Amsterdam Zuidoost

Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
Krugerstraat 7d
1091 LB Amsterdam

Contactformulier