Wat is kinderergotherapie?

Een kind kan soms niet of onvoldoende meedoen met de dagelijkse activiteiten. Wat een kind precies belemmert in zijn ontwikkeling is niet altijd duidelijk, maar de ouder(s)/ verzorger(s) en/of leerkracht merken op dat het kind achterblijft bij zijn leeftijdgenootjes.

Het heeft bijvoorbeeld problemen tijdens spel, is minder zelfredzaam of heeft moeite met schrijven of knutselen. Ook moeite met het planmatig handelen of met het omgaan met prikkels vanuit de omgeving zijn veel voorkomende vragen bij de kinderergotherapeut.

Wij zijn als kinderergotherapeuten deskundig in het analyseren van de activiteiten die het kind moeilijk vindt. Bijvoorbeeld: het kind heeft moeite met zelf zijn veters strikken, zelfstandig werken tijdens taken op school of binnen de lijntjes kleuren en schrijven. Er kan ook sprake zijn van een ziekte of aangeboren beperking. Dan willen ouders bijvoorbeeld graag dat hun kind leert zich aan- en uit te kleden binnen zijn of haar mogelijkheden. De kinderergotherapeut oefent dit met het kind en geeft adviezen en handvatten voor ouders.

Wij werken praktisch, spelenderwijs en met het kind op ‘eigen wijze’ samen om verbetering te bereiken. Ouders worden hier vanzelfsprekend bij betrokken. Ook kan een observatie gedaan worden in de klas en worden adviezen gegeven aan zowel ouders als leerkracht. Meestal gaat het zowel om aanpassing van de omgeving, als om hulp en stimulans voor het kind. Wij streven er altijd naar om praktische waarde en betekenis toe te voegen, zodat het kind zo zelfstandig mogelijk en met plezier kan functioneren.

Bovendien kan de kinderergotherapeut waar nodig adviseren over hulpmiddelen of voorzieningen, variërend van een speciale veter of drinkbeker tot een aangepaste fiets of een tafel en stoel voor op school.

Wij ondersteunen ouders bij de aanvraag van vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en rolstoelen bij de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) in uw gemeente. Wij schrijven adviesrapportages voor de zorgverzekeraar (bijvoorbeeld voor een bed of kinderstoel voor thuis) of voor het UWV (bijvoorbeeld voor aangepast meubilair of laptop voor op school).

Wanneer kan u kind terecht bij een kinderergotherapeut?

  • Schrijfproblemen; te hard/ zacht duwen, verkeerde pengreep, schrijfkramp, moeite met het schrijftraject van de letters, omkeringen, slordig handschrift
  • Zelfredzaamheid; aan- en uitkleden, veterstrikken, broodje smeren
  • Kleutervaardigheden; knippen, plakken, kleuren, planmatig werken
  • Moeite met de prikkelverwerking; over- of onder registratie van bepaalde prikkels ivm de zintuigen (tast, auditief, evenwicht, beweging, oraal). Blijven zitten op de stoel, wiebelen op de stoel, heel druk gedrag vertonen, afweer, verminderde concentratie, snel afgeleid, moeite met haren wassen en nagels knippen, kauwen op potloden
  • Ondersteunen/ adviseren van ouders in de aanvraag van hulpmiddelen en/of voorzieningen voor hun kind.
  • Aanvragen van een schoolvoorziening (schoolmeubilair) wanneer een kind een ziekte, aandoening of beperking heeft.

Behandelwijze?

Allereerst wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek om de hulpvraag en de aard van het probleem duidelijk te krijgen. Daarna wordt er een test afgenomen en observeren we het kind. Dit gebeurt thuis, op school of in de praktijk afhankelijk van de hulpvraag. In overleg met ouders, kind en/of de leerkracht stellen we de behandeldoelen op en wordt het behandelplan opgesteld. In de meeste gevallen duurt een behandeling een half uur tot driekwartier. Als ouder bent u van harte welkom om bij de behandeling aanwezig te zijn.

Activiteiten oefenen we spelenderwijs met en passend bij het kind. We geven adviezen mee voor thuis en/of school. Ook kan het kind oefeningen voor thuis meekrijgen.

De behandeling wordt afgesloten met een verslag waarin we beschrijven of we de doelstellingen van de behandeling hebben behaald en waarin we adviezen geven. De verslagen gaan naar de ouders (leerkracht) en naar de verwijzend arts.

Mijn naam is Kirsten de Zwart van Kinderpraktijk Op Stap. In 1999 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut waarna ik ervaring op heb gedaan in Indonesië en later bij de mytyltyltylschool Amsterdam. Naast mijn werk als ergotherapeut heb ik de opleiding gevolgd tot orthopedagoog in Utrecht en later ook tot cognitief gedragstherapeut. Na een tijdje als orthopedagoog en ergotherapeut te hebben gewerkt vond ik het tijd om mijn eigen praktijk op te starten. Nu ruim 12 jaar geleden. Inmiddels is de praktijk uitgegroeid tot een praktijk met 7 enthousiaste kinderergotherapeuten die met veel liefde dit mooie vak beoefenen. Onze visie is het kind en de omgeving zoveel mogelijk te ondersteunen en begeleiden daar waar het nodig is. Dat kan op de praktijk zijn, maar ook op school in de klas, op de buitenschoolse opvang of bij de sportclub. Hierbij werken we zoveel mogelijk vanuit de motivatie van het kind en werken waar nodig samen met verschillende andere disciplines. Wij zijn continue bezig onszelf te ontwikkelen. Dit doen we door het volgen van trainingen, intervisies en supervisies maar ook door het zelf geven van trainingen.

Vergoeding

In de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie vergoedt. In sommige aanvullende verzekeringen zitten nog extra uren of vergoeding voor het bewegingsapparaat wat je zou kunnen inzetten voor de ergotherapie.Wanneer u twijfelt of ergotherapie kan helpen voor uw kind of leerling of wanneer er andere vragen zijn hoor ik het graag en kunt u mij altijd bellen (0624229248) of mailen (Kirsten@kinderpraktijkopstap.nl).

Contactinformatie

Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
Bijlmerdreef 494 A-B
1102 AC Amsterdam Zuidoost

Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
Krugerstraat 7d
1091 LB Amsterdam

Contactformulier