Kinderfysiotherapeut

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na en bacheloropleiding fysiotherapie een 4 jarige master opleiding kinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoeken gedaan te hebben volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt er met andere disciplines overlegd zoals artsen, leerkrachten, logopediste of ergotherapeuten. De kinderfysiotherapie heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot : De motorische ontwikkeling en het motorisch leren van het kind

 • Specifieke bewegings en houdingsaandoeningen op kinderleeftijd.
 • Fysieke fitheid en training van spieren, hart en longfunctie bij kinderen.
 • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines zoals logopedie, tweedelijnszorg, ambulante begeleiding.
 • Wanneer Kinderfysiotherapie?

  • Zuigelingen; onrust/overstrekken, voorkeurshoudingen, onvoldoende tot ontwikkelen komen, hyper of hypotonie.
  • Peuters; angst bij bewegen, motorische achterstand (niet tot lopen of springen komen). Niet mee durven spelen met andere kinderen.
  • Kleuters; achterstand in de fijn of grove motoriek; geen voorkeurshand, geen goede hantering van een potlood. Niet mee willen doen tijdens de gym. Druk gedrag, geen risico’s inschatten en onhandigheid.
  • Schoolgaande kind; moeite met schrijven, moeite in de gymlessen, problemen met het aanleren van complexe vaardigheden (zwemmen, fietsen, sport). Concentratieproblemen, regulatieproblemen.
  • Puber; concentratie/regulatieproblemen, sport en groei gerelateerde aandoeningen, motorische achterstand, houdings-gerelateerde klachten.
  • Sensorisch informatieverwerking; regulatieproblematiek (te druk/te rustig), concentratie problemen. Hier wordt uitgezocht hoe uw kind op de omgeving reageert, waarom en wat we kunnen veranderen om het optimale uit uw kind te halen.

  Staat uw klacht er niet bij dan kunt u altijd contact met mij opnemen en bespreken of ik u kan helpen.

  Vergoedingen

  Kinderfysiotherapie wordt vergoed via de aanvullende verzekering. De behandeling valt NIET onder het eigen risico. De factuur van de behandeling kunt u direct CONTANT of met PIN afrekenen. De factuur krijgt u meteen mee of ik kan hem mailen.

  Contactinformatie

  Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
  Bijlmerdreef 494 A-B
  1102 AC Amsterdam Zuidoost

  Paramedisch Kind & Jeugdsport centrum
  Krugerstraat 7d
  1091 LB Amsterdam

  Contactformulier